Kestävän kehityksen filosofiamme

Kestävyyden käsite on laaja ja näkökulmia monia. Slöjd-Detaljer on keskittynyt ympäristötyöhön useiden vuosien ajan. Vuodesta 2009 lähtien olemme ympäristösertifioituja, sitoutumisemme ympäristöajatteluun ja kestävään kehitykseen kasvaa ja muuttuu jatkuvasti, ja työskentelemme pitkäjänteisesti kehittääksemme ja parantaaksemme itseämme.

Ympäristömme on asetettava etusijalle ja ympäristöajattelulla tulee olla näkyvä asema kaikessa tekemisessämme, niin suurissa kuin pienissäkin päätöksissä. Pyrimme myös tekemään sinulle - asiakkaillemme ja muille-  selväksi mitä teemme ympäristötyössämme. Mutta kestävyyden kehitys tarkoittaa paljon muutakin kuin vain ympäristötyötä, voit lukea alta lisää, miten ajattelemme siitä.

Kiertotalous

Haluamme viedä Slöjd-Detaljerin eteenpäin siten, että myötävaikutamme siihen, että maapalloon ja sen luonnonvaroihin ei vaikuteta haitallisesti ajan myötä. Tämän saavuttamiseksi pyrimme ylläpitämään tietoutta sovellettavasta lainsäädännöstä ja huomioimme aina valikoimassamme olevien tuotteiden koko elinkaaren - miten ne valmistetaan, mitä energiankulutusta ne vaativat ja miten ne kuljetetaan. Tarkastelemme myös materiaalien kierrätystä, käyttötiheyttä ja käyttöikää.

Valmistuksen - ostamisen - hävittämisen sijaan kiertotaloudessa kaikkea tuotettua käytetään mahdollisimman pitkään. Kun tuotteet ovat jokin päivä kulutettuja, ne on voitava käyttää uudelleen ja kierrättää yhä uudelleen ja uudelleen. Autamme mielellämme tuotteesi varaosien kanssa niin pitkälle kuin on mahdollista saada varaosia, jos jokin menee rikki.

Meille kiertotalous tarkoittaa niukoilla resursseilla toimimista ja resursseja säästävän talouden kautta toimimista. Slöjd-Detaljerilla hävitämme tuotteita harvoin, vaan sen sijaan käytämme alennusmyyntiä ja lahjoitamme loput materiaalit, erityisesti vähävaraisille lapsille ja lastenkodeille. Näin tuotteet ovat aina käytössä ilman, että niitä tarvitsee hävittää missään tuoteketjun osassa.

Siirtyminen kiertotalouteen on välttämätöntä ilmaston säästämiseksi ja maapallon luonnonvarojen ylikäytön vähentämiseksi. Etsimme jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kehittyä.

Ostopäätös, jossa sosiaalinen vastuu

Ostajamme työskentelevät jatkuvasti parannuksien parissa. Tavoitteena on jatkuvasti päivittää tuotevalikoimaa ja korvata mahdollisuuksien mukaan tuotteilla, joilla on vähemmän ympäristövaikutuksia, ja poistaa tuotteet, jotka eivät täytä vaatimuksiamme ja joille ei ole riittävän hyvää korvaustuotetta. Arvioimme jatkuvasti tuotevaatimuksiamme ja tutustumme alueella voimassa olevaan lainsäädäntöön ja pyrimme lisäämään kestävien tuotteiden valikoimaa.

Teemme tiivistä yhteistyötä toimittajien kanssa ja vaadimme, että myymämme tuotteet on valmistettu henkilöstöltä, jolla on hyvät työolosuhteet, ja että valmistusprosessi ja kuljetukset toteutetaan mahdollisimman pienellä ympäristö- ja ilmastovaikutuksella. Jotta voisi olla yksi toimittajistamme, on ensin hyväksyttävä meidän Code of Conducts (käytännesäännöt). Me kontrolloimme, miten toimittajamme täyttävät vaatimuksemme ostajiemme tekemien tarkastusten kautta siinä määrin kuin se on meille mahdollista.

Toimittajia ei kuitenkaan voida valita vain kestävyysnäkökulmasta. Laatu, luotettavuus ja hinta ovat muita tärkeitä tekijöitä, jotka otamme huomioon. Pyrimme aina olemaan mahdollisimman resurssitehokkaita toimittajien valinnassa. Kannustamme ja vaadimme kestävää kehitystä yhteydenpidossa toimittajien ja muiden sidosryhmien kanssa.

Testaamme suurimman osan tuotteista ennen kuin ne tuodaan markkinoille, jotta varmistamme, että ne täyttävät asiakkaidemme toiminto ja laatu odotukset. Tavoitteenamme on aina valita laadukasta ja toimivaa ja jatkuvasti korvata paremmalla vaihtoehdolla heti, kun ne tulevat tietoomme.

 

"Ei koskaan aikaisemmin ole ympäristö, kestävyys ja laatu

saanut yhtä paljon huomiota kuin tänään.

Ennen kaikkea nuoremmat asiakkaamme kysyvät paljon

siitä, miten ja missä tuotteet valmistetaan" 

Håkan Erlingfors, ostopäällikkö

 

Kuljetukset ja pakkaukset

Teemme yhteistyötä sellaisten kuljetusliikkeiden kanssa, joilla on selvä kestävän kehityksen työ ja missä tiedämme, että he pyrkivät jatkuviin parannuksiin. Omalta puoleltamme pyrimme jatkuvasti varmistamaan, että tavarat pakataan siten, että emme kuljeta enemmän ilmaa kuin on välttämätöntä, että täytämme paketit hyvin. Käytämme mahdollisimman paljon pakkausmateriaaleja, jotka ovat peräisin 100% kierrätetyistä tai 100% kierrätettävistä materiaaleista.

Pakkausmateriaalien osalta sekä pakkaukset, joissa lähetämme tavaroita asiakkaillemme, sekä pakkaukset, joissa tuotteemme myydään, työskentelemme seuraavien periaatteiden mukaisesti:

 • Paperiset pakkaukset ovat parempia kuin muoviset. Lasi- ja metallipakkauksia saa käyttää vain, jos se on tuotteen ominaisuuksien vuoksi perusteltua.
 • Pakkauksen on täytettävä niin suuressa määrin kuin mahdollista.
 • Neliönmuotoiset pakkaukset vievät vähemmän tilaa ja ne on helpompi pakata.
 • Vältämme pakkausmateriaaleja, jotka koostuvat useista eri materiaaleista.
 • Vältämme pakkauksia, joiden koko sisältö on vaikea tyhjentää.

Jos pakkaus on paperia, lasia, muovia tai metallia, riippuu tavallisesti sen sisällöstä. Joskus pakkausmateriaali johtuu siitä, että se antaa tuotteelle pidemmän säilytysajan, ja sitten se on ympäristön kannalta parempi. Mutta on aina parempi, että pakkaus on valmistettu pahvista. Lasia, metallia ja muovia voidaan tietenkin myös kierrättää, mutta valmistuksessa käytetään enemmän energiaa ja ne lisäävät itse pakkauksen painoa. Joidenkin tuotteiden kuten kemikaalien ja maalien osalta pahvipakkaukset eivät kuitenkaan ole vaihtoehto. Suurelta osin toimittajamme valitsevat pakkaukset, mutta teemme parhaamme voidaksemme vaikuttaa heitä oikeaan suuntaan.

Voimassa olevat ympäristötavoitteemme

 1. Vähentää palautusten määrää
 2. Vähentää sähkönkulutusta

Voimassa olevien ympäristötavoitteiden sovittaminen tapahtuu jatkuvasti. 

Muita ympäristöön liittyviä mittareita ovat mm.

 1. Pahvin ja toimistopaperin kierrätys
 2. Kierrätysmateriaalien ja jätteiden kuljetusten vähentäminen
 3. Verkkolaskujen käyttöönotto kaikille kunnallisille ja valtion laitoksille

 

"Aktiivinen kestävän kehityksen työ on jatkuva prosessi.

Ei ole mahdollista tehdä kaikkea kerralla, työskentelemme jatkuvasti parantamalla."

Thomas Hedberg, ympäristöpäällikkö

 

Symbolit ja niiden tarkoitukset.

Erin tyyppisissä tuotteissa on useita merkkejä ja symboleja. Kaikki tuotteidemme kannalta merkitykselliset merkinnät löytyvät jokaisesta tuotteesta tuotteen kuvauksen alta. Siellä on kemiallisia merkintöjä sekä ympäristösymboleja ja muita merkityksellisiä symboleja. Jos tuotteessa ei ole symboleja, ei niitä sovelleta.

Käyttöturvallisuustiedote

Täytyy olla saatavilla seuraaville kemiallisille tuotteille:

 • Aineet ja seokset, jotka on luokiteltu vaarallisiksi (esim. syttyvät, hapettavat, räjähtävät, terveydelle tai ympäristölle vaaralliset).
 • Seokset, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka sisältävät vähintään 1 % (kaasut 0,2 %) terveydelle tai ympäristölle vaarallista ainetta.
 • Seokset, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka sisältävät vähintään yhtä ainetta, jolla on yhteisön raja-arvo, ns. työhygienia-raja-arvo työpaikalla altistumiselle.
 • Käyttöturvallisuustiedotteita vaaditaan myös joissakin muissa tapauksissa, esim. aineille, jotka ovat hitaasti hajoavia, biokertyviä, myrkyllisiä (PBT-aineet) ja seoksia, joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi, mutta jotka sisältävät vähän allergeenisia aineita.

Kaikki sitä vaativien tuotteidemme käyttöturvallisuustiedotteet löytyvät täältä.

Taloudellinen kestävyys

Varmistamme, että ylläpidämme yritystämme sellaisessa hengessä, että asiakkaamme ja henkilökuntamme ovat tyytyväisiä tuotteisiimme, tapamme markkinoida meitä, sitoutumiset sosiaalisiin kysymyksiin ja sitoutumiset ympäristö- ja ilmastokysymyksiin. Näin Slöjd-Detaljer on taloudellisesti kannattava tyydyttävällä kasvulla ja turvallisella ja miellyttävällä työympäristöllä, joka antaa meille mahdollisuuden jatkaa liiketoimintaa kestävään tulevaisuuteen.

Sosiaalinen kestävyys

Slöjd-Detaljerilla oletamme aina, että ihminen luo arvoja täällä ja nyt ja tulevaisuudessa. Yhteiskunta, joka on sosiaalisesti kestävä, on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen yhteiskunta, jossa me ihmiset voimme elää hyvää elämää. Otamme osaa välittämällä uskomuksemme luovuuden ja oman luomisen voimaa. Autamme tarjoamalla tuotteita, jotka antavat luovuuden iloa ja mahdollisuuksia kierrätykseen. Työskentelemme kaikkien tasa-arvoisen kohtelun ja yhtäläisen arvon puolesta.

Liiketoiminnan etiikkaan liittyvät kysymykset

Yhtä tärkeää kuin hoitaa ja huolehtia ympäristöstä, on turvata rehellisyys, eettisyys ja moraali ja osoittaa kunnioitusta lähimmäisillemme. Noudatamme voimassa olevia lakeja sekä lahjontaa valvovan instituutin elinkeinokoodia. Koodi antaa neuvoja liike-elämän etiikkaan liittyvistä kysymyksissä, jotka koskevat lahjoja, palkintoja ja muita etuja.

Ympäristövastuu

Me, Slöjd-Detataljer, työskentelemme aktiivisesti ympäristökysymyksien parissa. Haluamme ajaa Slöjd-Detaljeria eteenpäin siten, ettei maapalloon ja sen luonnonvaroihin kohdistu haitallisia vaikutuksia ajan mittaan. Saavutamme tämän tutustumalla hyvin sovellettavaan lainsäädäntöön ja ottaen huomioon tuotteiden koko elinkaarteeseen, miten ne valmistetaan, mitä energiankulutusta he tarvitsevat, miten ne kuljetetaan ja miten asiakkaat voivat hävittää ne. Työskentelemme jatkuvasti parannuksien parissa.

 

"Me ja asiakkaamme olemme ylpeitä voidessamme luoda itse,

niin hyvinvoinnin kuin kestävämmän elämisen kannalta.

Me hillotaan ja mehustetaan, naulataan ja rakennetaan, leikataan ja liimataan,

ommellaan ja neulotaan. Emme heitä, kierrätämme ja käytämme luonnon antimia.

Täydellämme uudella vain tarvittaessa."

Marianne Medin, toimitusjohtaja

Tavoitteemme

Inspiroida ihmisiä käyttämään mielikuvitustaan ja löytämään ilon omasta luomisesta. Teemme tämän tarjoamalla ideoita, tietoa ja tuotteita houkuttelevilla hinnoilla.

Liiketoimintakonsepti

Tarjoamme laajan valikoiman tuotteita ja ideoita omaan luomiseen kilpailukykyisin hinnoin etäkaupan kautta. Laajan tietämyksemme ja monen vuoden kokemuksen avulla voimme innostaa ja tukea asiakkaitamme niiden luomisprosessissa. Työskentelemme jatkuvan uudistamisen ja suuren ympäristösitoumuksen puolesta. Asiakkaamme löytyvät kaikentyyppisistä toimista ja kaikissa ikäryhmissä. Maantieteellisesti keskitymme Pohjoismaihin, mutta myyntiä on myös kaikkialla Euroopassa.

Olemme ympäristösertifioitu ISO 14001:2015-standardin mukaisesti. Ruotsinkielinen todistus löytyy täältä.

Spara

Spara


Trustpilot