Ympäristöperiaate

Slöjd-Detaljerin toimintaa pyritään ohjaamaan aktiivisella kiinnostuksella ympäristöön ja jatkuvilla parannuksilla. Kohteena ympäristötyöllämme on se että ympäristö otetaan huomioon kaikissa organisaation päätöksissä ja että toiminta kohdistetaan niin että siitä aiheutuu pienin mahdollinen vaikutus ympäristöön ja ennaltaehkäistään saastumista. Pyrimme olemaan hyvin tietoisia ympäristölakia soveltavaan lainsääntöön ja varmistaa että velvoittavia vaatimuksia noudatetaan.

Periaatteen ylläpitäminen on yrityksen johdon ja työntekijöiden yhtenäinen vastuu.

Pyrimme
korvata tai tarjota ympäristölle ystävällisellä vaihtoehdolla kaikille ympäristölle haitallisille tuotteille kun se on mahdollista.
käyttää pakkausmateriaalia jota voidaan kierrättää ja jolla on pienin mahdollisin vaikutus ympäristöön sen valmistusvaiheessa.
parantaa kotitaloutta materiaaleilla ja energialla ja pitää tärkeänä että kaikki jäljelle jäävät tuotteet kierrätetään kun vain mahdollista.
ensisijassa käyttää urakoitsijoita jotka aktiivisesti panostavat ympäristöön, sekä vaikuttaa toimittajiin niin että he käyttäisivät pakkausmateriaalia joka on ympäristöystävällistä ja jota voi kierrättää.
lisätä henkilökunnan pätevyyttä ympäristöasioissa koulutuksen kautta.
vaikuttaa työympäristöön joka edistää viihtyvyyttä, vaikutusmahdollisuutta, henkilökohtaista kehittymistä ja turvallisuutta kaikilla aloilla.

ISO 14001

Vuodesta 2009 lähtien olemme certifioituja ISO 14001 mukaan. Tämä tarkoittaa että työskentelemme jatkuvasti parantamalla yritystämme kaikilla tahoilla jotka vaikuttavat ympäristöömme. Työskentelemme vaikuttamalla tuotevalikoimassamme sekä työmenetelmissä joissa sekä henkilökuntamme että asiakkaamme ovat tietoisia ympäristövaikutteista ja miten vähentää niitä.
Vuosittain yrityksessämme vierailee certifiointiyritys joka tarkastaa ja varmentaa että seuraamme kaikkia lakeja ja säännöksiä ja että työskentelemme pyrkimyksenä vähentää vahingollisia vaikutuksia joita meillä kaikilla on siinä ympäristössä jossa me elämme ja työskentelemme.

Spara